Suối cá tự nhiên

Suối cá bản Bướt

Chạy dọc quanh bản là các mó suối tự nhiên với đàn cá suối tung tăng bơi lội.

Both comments and trackbacks are currently closed.